Praktijkregels – Centrum voor Tandheelkunde Maarheeze – Maarheeze

Praktijkregels

Persoonlijke gegevens:

 • Wijzigingen in uw persoonlijke gegevens, zoals adres, telefoon, e-mail etc., dient u zo spoedig mogelijk aan ons door te geven via info@cvtmaarheeze.nl
 • Wijzigingen in uw gezondheid en medicijngebruik dient u altijd aan ons door te geven.

Eerste bezoek

 • Als nieuwe patiënt dient u een geldig legitimatiebewijs en uw verzekeringspasje te overhandigen tijdens de eerste afspraak.
 • Tijdens uw eerste bezoek verzoeken wij u een gezondheids vragenlijst in te vullen met betrekking tot uw gezondheid. Deze lijst dient u volledig en naar waarheid in te vullen. Dit, om mogelijke complicaties te voorkomen.
 • Tijdens uw eerste bezoek bij ons in de praktijk nemen wij ruim de tijd om kennis te maken. Tijdens deze afspraak doen wij een uitgebreid mondonderzoek en indien nodig maken we röntgenfoto’s. Aan de hand van dit gehele onderzoek kunnen wij u informeren over uw gebitssituatie. Indien noodzakelijk wordt een vervolgafspraak gemaakt bij de tandarts of een intake bij de preventieassistente of paro-preventieassistente.
 • De nota’s van de behandeling dienen meteen na de behandeling te worden voldaan. Dit kan alleen per pin. Mocht u om een of andere reden niet in staat zijn de nota meteen te voldoen, dan dit graag vooraf aangeven.Voor alle vragen over betalingen kunt u met ons contact opnemen via tiffany@cvtmaarheeze.nl

Behandelingen

 • Tijdens de halfjaarlijkse controle is er in principe geen tijd voor behandeling. Er zal daarom zo nodig een vervolgafspraak worden gemaakt.
 • De nota’s van de behandeling dienen meteen na de behandeling te worden voldaan. Dit kan alleen per pin. Mocht u om een of andere reden niet in staat zijn de nota meteen te voldoen, dan dit graag vooraf aangeven.Voor alle vragen over betalingen kunt u met ons contact opnemen.

Afspraken

 • Alle afspraken dienen tenminste 24 uur van te voren te worden afgezegd. Wanneer u uw afspraak vergeet, zich te laat afmeld of zodanig te laat komt dat uw behandeling niet meer kan plaatsvinden, hanteren wij de volgende regels;
  1. Een keer een afspraak vergeten, te laat afbellen of te laat arriveren is menselijk.
  2. Bij de tweede keer brengen wij de kosten van de geplande behandeling in rekening.
  3. Als u voor de derde keer uw afspraak vergeet, te laat afbelt of veel te laat aanwezig bent dan zijn wij wederom genoodzaakt om de verloren tijd in rekening te brengen. Ook zullen wij de behandelovereenkomst met u als patiënt beëindigen.

Spoedgevallen

 • Als u pijnklachten heeft, neem dan direct contact op met onze praktijk via 0495-592247 of email naar info@cvtmaarheeze.nl
 • Als u ’s morgens vóór 10.00 uur belt doen wij ons best om u nog dezelfde dag te helpen. Onze agenda beschikt dagelijks uit afgeblokte spoedtijden. Het kan dus zijn dat uw gewenste tijd er niet bij zit.
 • Is er sprake van een minder dringende klacht dan zullen wij u zo spoedig mogelijk proberen te helpen. Indien dit door drukte in de praktijk niet op dezelfde dag lukt, zullen wij u op een ander tijdstip inplannen.
 • Buiten de praktijkuren is er een avond- en/of weekenddienst. Deze is uitsluitend voor zeer ernstige klachten zoals bloedingen en trauma.


Spoedgevallen  m.b.t. prothesen

 • Is uw prothese, plaatje of frame gebroken of kapot? Breng deze dan vóór 09.30 uur naar de praktijk. In principe kunnen wij deze dan, eventueel in overleg met de tandtechnieker, binnen één dag repareren.